קבצים שימושיים להורדה

שטיפת ידיים

צליל פותח במילה

פעלים בנים

סדרות מספרים

מקומות ציבוריים

מילים זכר נקבה

מיון צבע וצורה

מטלות יומיות

לוח הכפל

התאמות חפצי תינוק

התאמה לקוביה

התאמות ולוטו הנדסה

דפי עבודה – מתיחת קווים

מצולעים הבחנה

משחק זיכרון אותיות

הברות

מילים עם קמץ חלוקה להברות

כרטיסיות לשמות הקטגוריות

לוטו חשבון תרגילי חיבור עד 20

כרטיסיות מילים נרדפות

כרטיסיות התאמה מילה לצורה

מושגי מרחב – התאמה תמונה למילה

משחק לוטו חנוכה

יחיד רבים

תמונות של מקומות ציבוריים

זיכרון חרוזים

התאמת צבע למילה

כרטיסיות מאוירות ללימוד פעולות של בנות

כרטיסיות ללימוד תיאור תמונה בשתי מילים

כרטיסיות ללימוד פעלים

כרטיסיות ללימוד עונות השנה

משחק לוטו פעולות של בנים ובנות מעורב

כרטיסיות ללימוד פעולות של בנים

כרטיסיות ללימוד פעולות של בנות